Ekeby

Halvöreby Timmerstugor

Magasin, Ekeby

Sensommaren 2012 renoverades ett magasin. En rötskadad stock mitt i väggen och som mest de tre nedersta stockarna i en vägg. En av väggarna var frisk, där kunde alla stockar återanvändas. Byggnaden riktades eftersom den lutade kraftigt på grund av, upp till tre ruttna stockar i ett hörn. Framsidan riktades så dörren åter gick på ett godtagbart sätt.

Största delen av det gamla dymlade golvet av halvstockar lades tillbaka.

Copyright © All Rights Reserved