Om

Halvöreby

Timmerstugor


halvoreby.seJag heter Stickan Löfgren och timrar småhus på fritiden.


Små stugor lämpliga till bastu, gäststuga, jaktstuga, garage, föråd mm

Efter en timringskurs i dalarna 2006 har jag timrat en stuga i stort sett varje sommar. Jag har även provat på mindre reparationer.                   

Jag timrar i sk. topp/rot-utförande med handbilad utsida.

De hus jag gjort hitintills har jag timrat i 6" timmer.

Jag använder både gran och furu och köper tätvuxet timmer i närområdet.

Jag använder gärna grovt timmer som jag tycker ger en vacker vägg. 

Copyright © All Rights Reserved