Linbastu Löddby

Halvöreby Timmerstugor

Linbastu Löddby

2014 renoverades en gammal linbastu från 1810.


Stommen hade ganska stora spridda rötskador,

Stora delar har bytts ut mot nytt timmer.


2015 kommer ägarna att montera upp linbastun vid vägen i Löddby och lägga nytt tak, till många förbipasserandes glädje.

Copyright © All Rights Reserved